Prezentare

Sindicatul „UNIVERSITAS TIMISIENSIS” este o organizaţie cu caracter sindical, constituită democratic, prin liber consimţământ, nepartinică, independentă, creată în anul 2001.

Sindicatul „UNIVERSITAS TIMISIENSIS” are ca scop unirea tuturor categoriilor profesionale din învăţământul universitar şi cercetare.

Sindicatul „UNIVERSITAS TIMISIENSIS” îşi propune să acţioneze pentru realizarea următoarelor obiective principale:
a) asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi;
b) asigurarea condiţiilor adecvate de perfecţionare profesională sau calificare superioară, pentru toţi membrii săi;
c) acţionarea prin toate mijloacele legale pentru perfecţionarea continuă a legislaţiei muncii, în concordanţă cu modificările ce pot interveni în viaţa economică şi socială;
d) respectarea întocmai a prevederilor legale referitoare la ocrotirea şi garantarea muncii şi a drepturilor ce derivă din acestea;
e) realizarea unei depline securităţi a muncii.