Statut SUTSindicatul nostru a fost inscris in Registrul Persoanelor Juridice al Judecatoriei Timisoara ca organism reprezentativ al salariatilor din Universitatea de Vest din Tmisoara, cu personalitate juridica denumit Universitas Timisiensis prin Sentinta 334/PJ/30.05.2001.

Download Statut al Sindicatului Universitas Timisiensis