Facilități membrii


Conform STATUTULUI SINDICATULUI „UNIVERSITAS TIMISIENSIS”, în limita fondurilor disponibile, Comitetul Director dispune acordarea unui ajutor financiar sau material membrilor săi pentru:

- aducerea de noi membri în sindicat (dintre angajaţii UVT) iar pentru fiecare nou venit, înscris în SUT, va fi premiat cu suma de 45 RON ;
- manifestări ştiinţifice  - 450 RON;
- decesul unui membru din familie (rude de gradul I) – 150 RON ;
- naşterea unui copil  - 200 RON;
- situaţii sociale grele: boală, infirmităţi în urma unor accidente, şomaj şi altele.

Ajutorul va fi acordat la propunerea Comitetului social după ce acesta a analizat cazul respectiv şi a constatat necesitatea acordării ajutorului.