Componenţa Comitetului Director al Sindicatului „Universitas Timisiensis“ după alegerile generale din 04 noiembrie 2015


RADAN MIHAI


Preşedinte de onoare

Litere

mradan54@yahoo.com

ŞTEFAN LIANA


Preşedinte executiv

FEAA

stefanliana@yahoo.fr

PAVEL SORIN


Prim-vicepreşedinte

Chimie, Biologie şi Geografie

sorinpavel@yahoo.com

NIŢU CIPRIAN


Vicepreşedinte cu problemele
economice şi de legislaţie

Şţ. Politice, Filosofie şi
Şţ. Comunicării

nitu.ciprian@yahoo.com

DOROBANŢU IONUŢ


Vicepreşedinte cu problemele
socio-profesionale

Muzică

iondorobantugtr@yahoo.com

COJOACĂ GHEORGHE VIOREL


Vicepreşedinte cu problemele
personalului auxiliar
şi nedidactic

Arte şi Design

vcojoaca@yahoo.com

STANCIU DANIELA


Secretar general

FEAA

destanciu@yahoo.fr